11.12.2018

0885539044

купува стара шевна машина Сингер, производство 1920 -1930 година или краката й