22.03.2023

График на тържествата, посветени на откриването на новата учебна 2016-2017 година в Община „Тунджа“

График

на тържествата, посветени на откриването на новата учебна 2016-2017 година

и разпределение на ръководния екип на Община „Тунджа“

15 септември 2016 година

 30 ч. – ОУ „Васил Левски“, с. Тенево – Георги Георгиев – Кмет на Община „Тунджа“

  1. 00 ч. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик – Георги Чалъков – Заместник-кмет на Община „Тунджа“
  1. 00 ч. – СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица – Ели Василева – Заместник-кмет на Община „Тунджа“
  1. 00 ч. – ОУ „Хр. Ботев“, с. Кукорево – Георги Петров – Председател на ОбС
  1. 00 ч. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново – Станчо Ставрев – Заместник-кмет на Община „Тунджа“
  1. 00 ч. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево – Андон Кръстев – Секретар на Община „Тунджа“
  1. 00 ч. – ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево – Татяна Стоева – Директор на Дирекция „Други дейности по икономиката“
  1. 00 ч. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза – Елка Гьорина – Директор на Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“
  1. 00 ч. – НУ „Васил Левски“, с. Завой – Добринка Ангелова – Началник на отдел „Образование и предучилищна педагогика“
  1. 9.00 ч. – НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово – Веселина Йовчева – Старши експерт в отдел „Образование и предучилищна педагогика“
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com