02.02.2023

МВР Ямбол с комплект от мерки за гарантиране сигурността на децата през новата учебна година

ОДМВР Ямбол предприе комплекс от превантивни мерки за гарантиране сигурността на децата през новата учебна година

На 15 септември в районите на ОУ“Любен Каравелов“- Ямбол и ОУ „Паисий Хилендарски“ – с.Роза, СУ „Пейо Яворов“ – Стралджа и ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – Елхово полицейските служители ще изпълняват своите задължения съвместно с представители на Детските полицейски управления. Младите доброволци ще помагат на най-малките ученици и раздават превантивни материали.

За повишаване на сигурността на учениците и обезпечаване на общественият ред в районите на учебните заведения преди старта на новата учебна година служителите на ОДМВР-Ямбол предприеха комплекс от превантивни мерки. Проведени са срещи с представители на Регионалното управление на образованието и с кметовете на общини и са планирани конкретни мероприятия и дейности, свързани с откриването на новата учебна 2016/2017 г., с цел недопускане нарушения на обществения ред по време на тържествата. Осъществени са работни срещи с директорите на детски и учебни заведения за съгласуване на съвместните действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в техните райони. Обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическата защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година.В срещите са участвали полицейски, младши полицейски инспектори и инспектори от детска педагогическа стая. В сградите на детските градини и училищата от областта са извършени охранителни обследвания с оглед отстраняване на евентуални пропуски и предприемане на допълнителни мерки за безопасност. Уточнено е взаимодействието между полицията и охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детски и учебни заведения. Планирани са системни проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. Контрол ще бъде осъществен и в търговски обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Планирани са мероприятия за противодействие на разпространяването на наркотични вещества в районите на детските и учебните заведения.

В първия учебен ден всички първокласник в областния град ще получи светлоотразител и послание, съдържащо и най-важните правила за безопасност с поздрав от Община Ямбол и Районно управление Ямбол.

В рамките традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”, с цел недопускане на пътни инциденти  от 15.09.2016 г. до 31.10.2016 г.  ще бъде осигурено полицейско присъствие и ще бъде осъществяван контрол в районите на училищата по време на отиване и връщане на децата от учебни занятия. При необходимост движението ще се регулира ръчно и ще се осигурява безопасно пресичане от децата и придружаващите ги възрастни. По места, организирано в тези дейности ще се включат и доброволците от четирите детски полицейски управления в областта.

В началото на учебната година полицейски служители, съгласувано с РУО и училищните ръководства, ще запознават по подходящ начин родителите и педагозите с рисковете за ПТП с деца и ще отправят практически препоръки. Вниманието ще бъде насочвано към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт. Предстои да се изготвят графици за изнасяне на беседи по пътна безопасност пред учениците, както през първия, така и през втория срок на учебната година. По време на беседите ще се обсъждат конкретни ситуации и пътни злополуки с деца, настъпили на обслужваната територия, да се дават конкретни практически препоръки за безопасно поведение на пътя.

1 Comment

Коментарите са заключени

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com