28.01.2023

Разширено заседание

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 14 септември 2016г., в новата зала за обучения на БЧК-Ямбол се проведе третото за тази година разширено заседание на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол. Освен членовете на общинското ръководство, участие в него взеха председателите деветнасеттедестте дружества на БЧК,  функциониращи на територията на града, директорът на секретариата на ОС на БЧК – инж. Митко Филипов и Добриела Праматарова-специалист. Заседанието премина под председателството на г-жа Иванка Георгиева – председател на Общинския съвет на БЧК-Ямбол,

Част от дневния ред на заседанието бе запознаване с актуалното състояние на общинската организация в организационен план, изготвянето и предоставяне в срок на необходимата документация, възможностите за разширяване обхвата на дружествата на БЧК на територията на града, като всичко това е важна част от подготовката преди старта на отчетно изборна кампания 2016/2017 в системата на БЧК.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Разширеното заседание бе повод, присъстващите да бъдат запознати със създадения организационен модел на електронна система за съвременен доброволчески мениджмънт  в БЧК, целта и стъпките за неговото осъществяване, както и дейностите, които Ямболската червенокръстка организация е извършила до момента за реализацията му. Създаването на електронния регистър ще позволи на организацията да разполага не само с актуална информация за доброволческия си състав, но и нивото на тяхната компетентност, обученията, които са преминали и направленията към които проявяват интерес за реализиране на доброволческа дейност.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com