28.01.2023

Учебна програма “За моята безопасност!” подарява ОД на МВР – Ямбол на първокласниците в областта

Днес най-малup_27092016_2ките ученици област Ямбол участваха активно в проведените беседи с полицейските служители на тема „Безопасност на движението“.  Всеки първокласник получи подарък от ОДМВР Ямбол – учебна програма „За моята безопасност!“. Програмата съдържа няколко основни правила за безопасно поведение  на децата в различни ситуации – на пътя, при игра или среща с непознати, телефон за спешни случаи и други. Тя ще бъда малък помощник за приготвянето на раниците за следващия учебен ден и за припомнане на правилата за безопасност.

В няколко минутните беседи служителите на реда проверят знанията на децата и объръщат  внимание на най- важните правила за безопасност на движението, за избора на безопасен път до училище и обратно до дома, за  сигурността им в училищния двор или площадките за игри за пътуването с училищния автобус или с автомобил. Обръща се внимание кога и как се ползва телефона за спешни повиквания – 112.
Беседите с учениц ите от различните възрастови групи се провеждат по съгласувани графици с РУО -Ямбол  и училищните ръководства.   По време на тези срещи  ще се обсъждат и конкретниup_27092016_1 ситуации и пътни злополуки с деца, настъпили на обслужваната територия, ще  се дават конкретни практически препоръки за безопасно поведение на и до  пътя.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com