26.03.2023

Четири нови проекта в Тунджа

 

От днес, 03 октомври 2016 година стартират четири нови проекта на територията на община ”Тунджа”, осигуряващи безплатно обедно хранене за 450 потребители в 28 населени места – Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово, Драма, Дряново, Калчево, Коневец, Ханово, Ботево, Роза, Скалица, Овчи кладенец, Генерал Тошево, Голям манастир, Маломир, Веселиново, Завой, Кабиле, Хаджидимитрово, Дражево, Кукорево, Тенево и Крумово.

Проектите ще се изпълняват през периода 03.10.2016 – 31.12.2016 г. от регистрирани в Агенция за социално подпомагане доставчици на социална услуга „обществена трапезария”:  „Есклузив – Калин”ЕООД, „МИГ – Тунджа”, Общински младежки съвет – „Тунджа” и „Странджата- БГ” ЕООД в партньорство с Община „Тунджа”.

Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидат-потребители е отворена и документи могат да се подават текущо.

Общото привлечено външно финансиране е в размер на 66 240.00 лв, което гарантира в рамките на 2.00 лв среден месечен оклад да бъде осигурена топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб за 64 работни дни.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com