09.12.2022

Заразни и екзотични болести дебнат от Турция

Притеснително е разпространението на заразни и екзотични болести по преживните животни в Северна Турция. Бързото разпространение на заболяванията предизвика извънредни заседания на епизоотичните комисии в общините на Ямболска област.
Ситуацията се е усложнила особено през последните две седмици, информира д-р Стоян Колев от Областната дирекция по безопасност на храните на спешно свиканата епизоотична комисия в община Тунджа:“Няма да изброявам огнищата на шап, заразен нодурален дерматит, син език, шарка по овцете, чума по едрите и дребни преживни животни!“.
В момента като цяло обстановката в Ямболска област е относително спокойна, но за да се следи за състоянието на животните клиничните прегледи ще се извършват не на 21 дни, а на всеки 10.
„Най- важното е свободното и безконтролното на животни да не се допуска, както и на животни, които са без ушни марки, без ветеринарни свидетелства, и не им е извършен и клиничен преглед, подчерта Колев. Опасно е и за животни, върху които не са направени държавните профилактични мероприятия, гарантиращи здравния им статус. Това е една от основните причини за разпространението на заразните болести“, допълни д-р Колев.
Особено строги ще бъдат мерките, които ще се прилагат в граничните с Турция общини Елхово и Болярово.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com