07.12.2022

Бедните предпочитат пари, вместо гориво

По- малко заявления за целева помощ за отопление са подадени в Ямбол в сравнение с миналата година. Срокът за подаване на документите изтича в края на месеца. 600 молби по- малко в сравнение с 2015 година са постъпили в Дирекция „Социално подпомагане“- Ямбол. От началото на юли до момента са приети 3284 молби, като отново най-много са желаещите да получат пари за твърдо гориво. След тях се нареждат тези, които искат да получат твърдо гориво в натура, само 7 са заявленията за  подпомагане при отопление с газ, информира Светлозар Пехливанов от Социални грижи- Ямбол. В началото на отоплителния сезон, след като всички граждани са си получили твърдото гориво в натура, извършваме проверки в домовете във всеки един от тях, за да проверим наличността на горивото. В случай,  че такова гориво не бъде открито, лицето се лишава от този вид помощ за следващия отоплителен сезон, допълни той. За петте месеца на отоплителния сезон тази година се отпускат общо 362 лева на домакинство.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com