01.02.2023

За по-добро водоподаване и повече оправени улици кандидатства Община „Тунджа“

Община „Тунджа“ внесе в Държавен фонд Земеделие три проектни предложения на обща стойност – 13 655 592,70 лв.

Първият проект е за  „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер“.

В нега са предвидени следните дейности:

 1. Реконструкция и разширение на водопроводната мрежа в село Ботево, където ще бъдат извършени монтажни дейности по напорния водоем, водомерна шахта, главни водопроводи клонове . Дължината на водопроводите, които ще се реконструират е 4 981. м., в това число и хранителен водопровод – 324 м.
 2. Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на село Роза, с обща дължина на водопроводите 5 552. м.
 3. Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на село Безмер, като общата дължина на водопроводите е 5 709. м.

Общият размер на финансовата помощ, за която се кандидатства е 5 839 862,77 лв. без ДДС.

Второто проектно предложение е „Подобряване на транспортно комуникационните връзки между населените места в Община „Тунджа”.

В него са включени следните обекти:

 1. Ремонт на участък от пътя Тенево – Маломир – Дряново – Драма от разклон Тенево до с. Тенево , с обща дължина 3 350 м.  В проекта е предвиден ремонт на теневския мост на река Тунджа
 2. Ремонт на пътя между селата Дражево и Кабиле – с дължина 1 391 м.
 3. Ремонт на участък от пътя от гара Тенево до Генерал Инзово, с обща дължина 1 391 м.
 4. Основен ремонт на моста на река Тунджа между Окоп – Ханово, с дължина 550 м.

Общият размер на финансовата помощ, за която се кандидатства с това проектно предложение е 5 862 276,57 лв. без ДДС.

Третият проект, с който кандидатства община „Тунджа“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 е „Изграждане и ремонт на улици в населените места на Община „Тунджа”.

В проекта са включени следните обекти:

 1. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Тунджа”, с. Ханово – с дължина 396 м.
 2. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Жельо войвода”, с. Маломир – с дължина 1076 м.
 3. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Търговска”, с. Бояджик – 840 м.
 4. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Възраждане”, с. Козарево – с дължина 698 м.
 5. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Пирин”, с. Миладиновци – с дължина 357 м.
 6. Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Георги Дражев”, с.Веселиново – с дължина 525 м.
 7. Изграждане на ул. „Васил Левски”, с. Роза – с дължина 582 м.

Общият размер на финансовата помощ за която се кандидатства по проекта е 1 953 453,36 лв. без ДДС.

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com