02.02.2023

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност на административни, производствени, жилищни сгради и райони на територията на Ямбол за есенно-зимния отоплителен сезон издаде кметът на община Ямбол Георги Славов.

Съгласно заповедта, ръководителите на административни и стопански обекти, училища и детски градини, културни институти трябва да назначат комисии, които с протокол да определят вида, броя, годността и техническото състояние на отоплителните уреди и техните отговорници. Трябва да организират провеждането на извънредни инструктажи по пожарна безопасност на целия личен състав във връзка с отоплителния сезон. Срокът за изпълнение е 31 октомври.

Със заповедта се нарежда да се извърши проверка на пожарната безопасност и на коминните тела и електрическите инсталации в сградите и обектите. Служителите на ДЗЗД „Грийн Колект“ трябва да поставят контейнерите за смет на безопасно разстояние от сгради, паркинги за автомобили и други пожароопасни обекти. Забранява се изхвърлянето на горещи предмети и сгурия в контейнерите за смет.

Чрез заповедта се изисква стриктно спазване на изискването за изключване на електрическите уреди след приключване на работното време в офиси, складове, търговски, производствени и други пожароопасни обекти.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com