30.03.2023

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив извършват оглед по река Тунджа край Сливен във връзка със сигнал за умряла риба

Извънредна проверка по сигнали за умряла риба по поречието на река Тунджа между селата Самуилово и Крушаре извършиха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив. За случая са уведомени и служителита на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Сливен.
При извършения обход и в присъствието на сигналоподател бе установено, че мястото, на което се наблюдават значителни количества умрели риби е уширен участък от река Тунджа между двете села и не съвпада с мястото, за което през миналата седмица бе подаден друг сигнал за умряла риба и извършена контролна проверка. Не са намерени умрели екземпляри по поречието на река Тунджа преди уширения участък. При обхода не се констатира оцветяване на водата или неприятни миризми.
Регионална лаборатория – Стара Загора е взела една водна проба за последващ анализ. На място са отчетени 5 показателя, а предстои и физико – химичен анализ по 9 показателя, в това число и за наличие на пестициди.
Резултатите ще бъдат представени на Басейнова дирекция – Пловдив за становище.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com