01.02.2023

Информация за списъците на заличени лица във връзка с предстоящите избори

Община Ямбол уведомява гражданите, че на сайта на общината www.yambol.bg  в раздел „Избори 2016“,  от 26.10.2016 г. са публикувани:

– Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) и

– Списък на заличените лица от избирателния списък за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС).

Списъците са изготвени по избирателни секции.

В забранителните списъци са включени лицата, вписани в избирателния списък по настоящ адрес, лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място, вписани в списък за гласуване извън страната, поставените под пълно запрещение и лишените от свобода. Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл.23, ал.1 от ИК заедно с избирателните списъци.

Избирател, който установи преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, че не е на лице или е отпаднало основанието за включване в списъка може да подаде заявление по образец Приложение № 12 или Приложение № 13 за изключване от списъка на заличените лица в срок до 03.11.2016 г. до кмета на Община Ямбол.

Избирател, който установи в изборния ден, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК (в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК или при погрешно вписване в списъка), че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка, или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК.  Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване.

За изключване от списъка на заличените лица, заинтересованата стана следва да представи документи за доказателство.

Гражданите могат да подават заявление в срок до 03.11.2016г. :

  • в сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски“ № 7  – етаж 2, стая 214

дирекция „Регистрация и гражданско състояние“, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа. На  29.10.2016 г. (събота) заявления се приемат  от  8.00  до  16.00 часа.

  • чрез електронната поща на общината на адрес : yambol@yambol.bg. Заявление със същото съдържание и подписано с електронен подпис.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com