28.01.2023

По какво да различите професионалистът стоматолог от обикновения зъболекар?

Зъботехническата лаборатория, която използват за денталните ви реставрации, уважаеми пациенти, отличава единият от другия.

Свърши времето на обикновените зъболекари. Днес, професионалният стоматолог е онзи, който предлага на пациентите си реставрации с изключителна естетика и огледална точност на зъбната реставрация. Това едва ли може да се постигне с ръчна изработка на реставрацията. Само стоматологът, който ползва високите CAD/CAM технологични услуги на  модерната и иновативна зъботехническа лаборатория, може. Такава зъботехническа лаборатория е Финес Дент в Бургас.

Екипът й отдавна е оставил зад гърба си ръчната работа, защото изисква много часове къртовски труд, а крайният резултат силно зависи от човешкия фактор. Например, Финес Дент отчита, че емоционалното състояние на зъботехника оказва силно влияние върху крайния резултат на реставрацията. И, за да гарантират на пациентите и стоматолозите отличен резултат те инвестират в CAD/CAM технология. При тази система се премахва емоциналното или здравословното състояние на зъботехника. Фрезата изрязва идентично копие на отпечатъка, който стоматологът подава. Така пациентът получава най-добрата реставрация от гледна точка на прецизност и естетика. Крайният резултат при ръчната работа винаги има разминавания с подадения отпечатък.

Ето защо CAD/CAM технологията открива неограничени възможности за изработка на конструкции с безупречни резултати.  Чрез опциите за шлифоване се постига изключително фина и детайлна обработка на фисурите, гладките повърхности, правилните криви и интерденталните детайли за мостове. CAD/CAM системата дава възможност за прецизно пасване, икономично конструиране и изработване на скелети на корони и мостове, както и на комплексни супраструктури с имплантатна поддръжка.

Основните части на CAD/CAM системата са: интра орална камера; централен информационен блок; монитор; резервоар за вода; шлифовачна машина. Най-често се използва висококачествен гипсов модел, който се поставя в оптичен скенер, който го сканира за 5 минути. През цялото време зъбът се наблюдава от всички страни. Това дава възможност да се видят всички зони, подложени на по-голямо дъвкателно налягане и движенията на конструкцията в устната кухина при акта на дъвчене.

Скенерът генерира дигитален триизмерен образ на повърхностите на увредените зъбите, както и на съседните зъби и на антагонистите. Цялата тази информация се обработва с помощта на компютър, при което се минимизира процентът на грешки и се увеличава прецизността. Ето защо крайните резултати са толкова добри – естетика и точност на прилягане на конструкцията. Но не само.

Чрез CAD/CAM системата Финес Дент могат да съобразяват и индивидуалното състояние на меките тъкани или различната транслуцентност на зъбните повърхности, с цел осигуряването на необходимата точност. Също така има възможност да се създаде дигитална база данни на изработени конструкции, което позволява и издаването на гаранционен сертификат. Крайният образ с всички анатомични особености на един зъб, контактните точки оклузално, проксималните контакти, зъбните екватори се вижда на контролния екран в триизмерно изображение.

В CAD/CAM системата има заложени програми с база данни за анатомичните особености на зъбите техните микро движения функции и др. Програмите са за проектиране и изработване на мостове, коронки, инлеи. През целия процес на работа се наблюдава триизмерния графичен модел на конструкцията. Ефектът след поставянето на готовата дентална конструкция в устата на пациента е изключителен – висока естетичност, огледално пресъздаване на оклузална повърхност,  здраво и био поносимо изделие.

Изключително предимство на CAD/CAM технологията на Финес Дент (www.finesdent.com) е времето. Тази технология силно съкращава времето за изработване на всякакви дентални реставрации. Една монолитна дентална коронка, например, се изработва за близо денонощие с всички последващи операции включително и премоделиране, глазиране, полиране.

Капацитетът на трите CAD/CAM системи на бургаската зъботехническа лаборатория Финес дент могат да  фрезоват до  20 елемента едновременно и изработване на мостове до 14 елемента и  възможност за комбиниране на множество елементи в един блок.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com