22.03.2023

280 полицаи пазят в изборния ден

От ръководството на ОДМВР-Ямбол е създадена организация  за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, охрана и опазване на обществения ред преди и при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум в неделя. Със заповед на директора на ОДМВР е сформиран оперативен щаб, който управлява силите и средствата на дирекцията и координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към изборите. Извършени са охранителни обследвания и проверки за пожарната обезопасеност на местата за гласуване в областта. Създадена е  организация за полицейска охрана на всички секционни избирателни комисии, разположени в общо 164 избирателни места.

 

Пряко в охраната на помещенията за гласуване ще участват над 280 служители от различни структурни звена на МВР.

В ОДМВР-Ямбол е създадена организация за гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Служителите от сектор „БДС“ в ОДМВР-Ямбол, РУ-Елхово и РУ-Стралджа ще работят на 5 ноември от 08.30 часа до 17.00 часа и на 6 ноември от 08.30 часа до 19.00 часа. Удостоверения ще се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. За упражняване правото на глас за президентските избори и за референдума се издава едно общо удостоверение.

 

Припомняме, че от 27 октомври т.г. в МВР стартираха открити линии за получаване на сигнали от граждани. На тел. 02/ 982 2232, факс 02/ 982 5646 и e-mail izbor@mvr.bg се приемат информации за различни нарушения, свързани с предстоящите избори и съотносими към работата на ведомството.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com