29.03.2023

КРАТКО НОЕМВРИЙСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

С полагане на клетва от новия общински съветник Йовчо Христов Йовчев ще започне на 25 ноември в Стралджа 14-то заседание на ОбС. Г-н Йовчев идва на мястото на Гроздан Иванов, който вече е зам.кмет на общината. Промяната в състава на съветниците ще доведе и до вземане на други решения за състава на постоянни комисии и членство в асоциации и сдружения. Кметът на общината Атанас Киров ще направи предложение за приемане на Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини. Следващите три точки са свързани с отдаване под наем на обособена част от имот в землището на Стралджа и удължаване срока за действие на договори за възмездно право на ползване.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com