30.03.2023

Денталният цирконий е по-добрият материал за дентални конструкции, отколкото летият метал.

Денталният цирконий притежава всички качества, за да остави зъбнитне коронки и мостове от металокерамика и лят метал в миналото. Устойчив е на различна сила на натиск както при резците, така и при кътниците. Цирконият не предизвиква алергии, което го превърща в материалът за изработване на носещата основа (скелета) за многочленни зъбни конструкции

„От дълго време денталната медицина търси материал, който да е твърд като метал, да е биологично съвместим и да не предизвиква алергии, както и да притежава високи естетични показатели. Именно денталният цирконий, познат още като циркониева биокерамика, е материалът, който притежава всички тези характеристики“ – споделиха от бургаската зъботехническа лаборатория Fines Dent.

Цирконият преи да навлезе в денталната медицина първо се използва в самолетостроенето и военната промишленост. Изключителната здравина и устойчивост на счупване и корозия на денталния циркония се постигната чрез специална  високотехнологична обработка и специални втвърдители.

В стоматологията и зъботехниката се използват разнообразни видове керамики. Но цирконият е материалът, който притежава естетичните, механичните и биологичните качества за изработването на издръжливи, неалергични и естетични зъбни конструкции. Разбира се има разлики в качеството на циркония в зависимост от чистотата, зърнестата структура, микро елементите и стабилизиращите съставки на различните производители.

 

Цирконият е здрав като стомана

 Цирконият е приблизително два пъти по-здрав сравнен с керамиките съдържащи алуминий и 5 пъти по-здрав от тези съдържащи стъкло. Якостта му на огъване е в диапазона от  900 до 1,100 Mpa (мегапаскала). Под якост на огъване се разбира максималната сила необходима, за да се предизвика счупване.  Издръжливостта на натиск на цирконият е около 1200 Мра, а якостта на фрактуриране е между 8-10 К. Твърдостта по Викерс е 1200 К. Всички тези характеристики многократно превъзхождат качествата на металните  металокерамичните реставрации.

 

Цирконият не предизвиква алергии

Металните (с изключение на златните) и металокерамичните коронки често корозират, което води до алергични реакции. Алергиите към метал изправят стоматолога и пациента пред сериозно предизвикателство. Цирконият за разлика от металните коронки не корозира. Това изключително много щади тъканите в устната кухина, особено венците като не предизвиква „татуирането“ им. Доскоро единственото решение на този проблем бе използването на чиста керамика. Но керамиката не притежава нужната якост на огъване, на натиск и на фрактуриране. Тя е подходяща за коронки на фронтални зъби, където дъвкателният натиск е много по-слаб в сравнение с този упражняван при кътниците.

 

Цирконият е естетичен като керамика

Максимална зъбна естетика се постига чрез керамични коронки. Денталната естетика се изразява в прозрачността, опаловият ефект и флуресценцията и цвета на зъбната конструкция. Прозрачността се изразява в количеството светлина, което пада върху зъба и преминава през него.

Опаловият ефект се проявява в избирателното отразяване на например на синята светлина и пропускане на червената, точно както опалът. При изцяло керамичните коронки има т. нар. опалови покрития, които пресъздават в пълна степен този ефект на естествените зъби. Естествените зъби флуоресцират – светят. Така например в дискотеките, където светлината е изцяло изкуствена естествените зъби светят, докато покритите с металокерамика – не.

 

За да бъде една зъбна корона естетична тя трябва в максимална степен да се доближава до естествения цвят на прилежащите зъби. А цветът е свързан с пречупването, отразяването и преминаването на светлината през използвания материал за коронката. Така например тези процеси са силно ограничени метални или металокерамични коронки.

В много голяма степен цирконият притежава тези качества на чистата керамика. На пазара вече се предлагат циркониеви блокчета, които се характеризират с изключителна прозрачност, като тази на естествените зъби. Това увеличи все по-широкото използване на циркония и го направи предпочитан материал за възстановяване.

 

Цирконият не налага силно изпиляване на зъбите

Едно от най-големите предимства, което дава цирконият, например при изцяло циркониевите корони (цирконий фулконтур), е запазването на по-голяма част от твърдите зъбни тъкани. Тъй като е биокерамика, цирконият изисква по-малко изпиляване на зъбите. За сравнение, ако един зъб се подготвя за металокерамична корона, ще е необходимо да се отнеме 1,5 до 2,0 мм твърда зъбна тъкан. Това се налага, защото металокерамичната корона се състои от метално кепе, върху което се нанася порцелан, което я прави по-обемиста. Докато при циркониевата корона се отнема едва 0,3 до 0,5 мм от повърхността на зъба. Така зъбите се щадят и се запазва по-голяма част от неговия обем. Това от своя страна води до по-продължителна преживяемост на зъбите.

Именно на базата на цирконий FinesDent (www.finesdent.com) разработиха своята цялостна дентална система Optimum.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com