01.02.2023

Промени в ОбС – Стралджа

Ноемврийското заседание на ОбС Стралджа започна с полагане клетва на новия съветник от групата на МК“Промяна“ Йовчо Христов. Той идва на мястото на Гроздан Иванов, който вече е зам.кмет на общината.
Преди това председателят на ОбС инж.Живко Ангелов прикани своите колеги и всички присъстващи в залата с едноминутно мълчание да почетат паметта на починалия преди дни общински съветник Георги Иванов Георгиев.
Работата на заседанието продължи с гласуване на промени в състава на постоянни комисии към ОбС. Йовчо Христов бе утвърден и като зам.делегат в Общото събрание на НСОРБ и Общото събрание на РАО“Тракия“. Без коментари беше приета Наредба № 22 за водене регистър на общинските детски градини на общината. Със свое решение ОбС удължи срока на действие на договори за възмездно право на ползване в Лозенец и Стралджа. Дадено бе съгласие за отдаване под наем на „Главболгарстрой“АД за срок от 2 г. общински имот в землището на Стралджа, за спомагателна площадка.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com