07.12.2022

Хора и техника в готовност за зимата

 

На прага на зимата извършената предварителна проверка по техниката на фирмата  за снегопочистване на общинската  пътна мрежа в община Стралджа показа задоволителното й състояние.

На 29 ноември т.г. по искане на кмета  Атанас Киров  беше свикано съвместно заседание на Общинския  съвет за намаляване риска от бедствия с Общинския  щаб за координация на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на Община Стралджа. Поканени бяха отговорните ведомства РС  ПБЗН, РУ – Полиция Стралджа, ВиК,  ЕВН, „Напоителни системи“, АПИ, Бърза помощ,    кметове и кметски наместници на селата в общината, ръководители на фирми.

Представителите от изброените ведомства увериха общинското ръководство, кметовете и км. наместници че:

РС ПБЗН е окомплектована кадрово и технически, макар и с ограничен ресурс, има готовност да се справи с изпитанията на предстоящата зима;

Всички съоръжения подведомствени на ЕВН   са  подготвени за посрещане на сезона,   аварийните групи са в предзимна готовност, колите са в изправност.

„Напоителни системи“са извършили необходимото прочистване на р.Мочурица и укрепване на дигите  до Лозенец, изготвен е план  и за р.Мараш до Петолъчката, приключва строежа на  І и ІІ част заустване на р.Мараш до с.Лозенец, 70-80 % е завършено строителството и по р.Мочурица като на дневен ред са шлюзовете.

В готовност за зимата са  линейките на Бърза помощ;

Съоръженията и мрежите на водоснабдяването са проверени, притеснения по водоподаването  няма;

Агенция пътна инфраструктура потвърди готовността на контрагентите си за снегопочистване на държавната пътна мрежа;

РУ Пътна полиция потвърдиха своята готовност – „Ние сме на пътя и ще се справим с всяка конфликтна ситуация с ППС!”;

Присъстващите бяха запознати  с всички актуални заповеди и документи свързани с подготовката на общината за работа и живот при усложнени зимни условия, осигуряване на пожарна безопасност при експлоатация на различните видове отоплителни и електронагревателни прибори и инсталации в обектите и населените места, както и със заповедта за извършване на проверка на снегопочистващата техника, план за информационен обмен и Правила  за работа  на ОбС за намаляване риска от бедствия.  Констатацията, че няма положена хоризонтална маркировка по някои от пътищата на общината, стана повод да възникнат въпроси към останалите ведомства за  възможните  рискове за населените места при зимни условия – за срив в подаване на ел.енергия ,  опасност от наводнения или невъзможност за разчистване на пътища. Споменаването на Воденичане и Чарда не изненада никой при положение, че и двете села помнят тежки бедствени зимни ситуации. От Тамарино сигнализираха за пропадане около  мост в селото по държавния път, в Джинот се чувстват потърпевши от прекъсване на електроподаването при всяка авария по веригата селища Воденичане –Палаузово- Недялско- Александрово. Успокоително подейства информацията от ЕВН за секциониране на авариралите участъци за всяко от селата. В  Поляна изпитват тегобите от поредна авария по водопроводната мрежа. Поради отдалечеността на селото от пожарната служба в Стралджа постъпи  предложение за преминаване на обслужване от пожарната служба на Ямбол заради по-късото разстояние.

Обобщавайки работата на заседанието г-н Киров изрази увереността си, че тази година общината има по-добра готовност за зимата, имайки предвид закупената подходяща общинска техника – багер с челен товарач, трактор с гребло и автовишка, както и осигурената готовност за съдействие от страна на земеделски производители – включване в снегопочистването на населените места в пикови моменти. Кметът на общината потвърди   основното си изискване   за добра координация между институциите и общинското ръководство,  поддържане   денонощно дежурство на Общинския щаб и информационен обмен, който да осигури адекватни действия на хора и техника в най-кратък срок при възникнала необходимост.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com