25.03.2023

Обучение на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК – Ямбол 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В съответствие със Стратегия 2020 и годишния план за работа на БЧК-Ямбол през 2016г., в края на изминалата седмица на територията на екоцентър „Румика”, с. Маломирово, община Елхово се проведе двудневно специализирано обучение и тренировъчно занятие с членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи /ДЕРБАК/ към областната организация. Основната цел бе да се акцентира върху практическата подготовка и надграждане на професионалните компетентности в областта на психосоциалната подкрепа и първата долекарска помощ не само на всеки един от членовете, но и на тяхната подготовка за действие като екип, с изградена висока степен на доверие и в съответствие с ролята и отговорностите на БЧК по време на кризи.

Акцент бе поставен върху Концепцията на БЧК за работа със спонтанни доброволци, работата с медии и комуникации по време на кризи, ефективно използване  на методите «брифинг» и «дебрифинг» при провеждане на операции, тяхната цел и специфика.

Водещи обучители, ментори и модератори бяха специалистът «Мениджмънт на бедствия» в БЧК-Ямбол  и д-р Панайот Попов – лектор по първа помощ.

Вторият ден от обучението бе изцяло с практическа насоченост и представляваше подготовка и провеждане на тренировъчно занятие за справяне в кризисна ситуация след  взрив на газови бутилки на територията на екоцентър «Румика» с няколко пострадали. Членовете на ДЕРБАК трябваше да демонстрират знания и умения по оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа. Задачата им бе допълнително усложнявана  от присъствието на «репортери», пристигнали на място за да «отразяват инцидента» и с чиято намеса, присъствие и безопасност екипът трябваше да се справи успешно.

В края на обучението участниците  анализираха резултатите  от изминалите два дни, като специално внимание бе обърнато на резултатите от работата на екипа по време на тренировъчното занятие.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com