28.01.2023

Общински съвет Елхово прие Декларация срещу изграждането на бежански центрове на територията на община Елхово

На проведено вчера заседание на Общинският съвет в Елхово бе приета Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен или затворен тип и настаняване на нелегални имигранти на територията на община Елхово. Решението бе взето единодушно от всички 15 присъстващи общински съветника на това заседание, които ще подпишат същата и ще изпратят до всички отговорни институции в страната. Ето и пълният текст на приетата декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ
против изграждането на бежански центрове от отворен или затворен тип и настаняване на нелегални имигранти на територията на община Елхово

Ние, общинските съветници от община Елхово, сме категорично против изграждането на бежански центрове, временни кризисни площадки и други подобни от отворен или затворен тип и настаняването на имигранти на територията на общината. Считаме, че евентуални действия в тази насока трябва да бъдат съобразени с действащите нормативни актове и с мнението на гражданите на община Елхово.

През 2013 г. на територията на община Елхово бе открит Разпределителен център – Елхово от затворен тип. При вземането на такива решения държавните институции не ни уведомиха предварително  – като орган на местното самоуправление. Считаме, че този подход е неправилен и показва липсата на диаолог между държавните и местни органи. Имайки предвид досегашните резултати  от разкриването на такъв тип центрове за временно настаняване на „бежанци” се противопоставяме срещу изграждането на втори „бежански лагер“ на територията на община Елхово, още повече в непосредствена близост до изграденото телено заграждение. 

Изразяваме готовността си да предприемем всички позволени от закона действия, за да не допуснем изграждането от страна на централната държавна власт на подобни центрове на територията на община Елхово.

Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност, от приоритетно значение е мнението на местното население. Считаме, че  никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко обществено обсъждане.

Декларираме, че единно ще работим в тази насока и призоваваме правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на гражданите и местната власт при вземането на решения относно разрешаването на проблема с нелегалната имиграция.

 http://www.elhovo.news/
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com