28.01.2023

Откриха огнище на птичи грип в язовир Трънково

Областната епизоотична комисия на спешно заседание  набеляза мерки за област Ямбол относно констатирано първично огнище на Инфлуенца А (грип) при намерени мъртви малки бели чапли в язовир Трънково, община Елхово.

На база заповедта на Българска агенция по безопасност на храните и проведеното заседание областният управител издаде заповед за свикване и провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии в община Елхово и община „Тунджа“ и набелязване и предприемане на спешни конкретни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

Няма опасност за хората от консумация на птиче месо и продукти от птици, уверяват специалистите.

Част от мерките разгледани и предвидени на Областната епизоотична комисия са :

  • Определяне на три километрова зона около огнището, в която влизат с. Трънково, община Елхово и с. Дряново, община „Тунджа“
  • 10 км наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Коневец, Маломир и Драма от община „Тунджа“ и Кирилово, бояново, Изгрев, Пчела и Малък манастир от Елхово.
  • В зоните се забранява преместването и транспортирането на домашни птици или други птици;
  • Преброяване на домашните птици във всички стопанства;
  • Забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания на живи домашни и диви птици в град Ямбол и гр. Елхово;
  • Засилване наблюдението на популации от диви птици, по-специално на водни птици и продължаващо наблюдение върху умрели и болни птици;
  • Постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празнични и почивни дни на „ горещи телефони“, на които да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици;

Контрол по изпълнението на заповед е възложен на директора на ОДБХ Ямбол.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com