26.03.2023

Декларация против изграждането на бежански центрове

 

против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на община Стралджа

Ние, общинските съветници от Община Стралджа, сме категорично против изграждането на бежански центрове от отворен или затворен тип и настаняването на имигранти на територията на общината. Считаме, че евентуални действия в тази насока трябва задължително да бъдат съобразени с мнението на гражданите на Общината.

Поради това настояваме пред бъдещите правителства на Република България, да не взимат решения за разкриване на имигрантски центрове от открит или закрит тип на територията на Община Стралджа.

Изразяваме готовността си да предприемем всички позволени  от закона действия, за да не допуснем изграждане от страна на централната държавна власт на подобни центрове на територията на Община Стралджа.

Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност, от приоритетно значение е мнението на местното население. Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко и открито обществено обсъждане.

Декларираме , че единно ще работим в тази насока и призоваваме правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на гражданите и местната власт при вземането на решения относно разрешаването на проблема с нелегалната имиграция.

 

Декларацията, предложена от общинския съветник Георги Узунов, председател на група „Промяна“, е приета с пълно единодушие – 17 гласа „за“, на заседанието на ОбС Стралджа днес – 23.12.2016г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com