02.02.2023

Нови дейности по проект „Заедно да учим и творим”

Продължават дейностите по проект „Заедно да учим и творим“ към Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на този проект е Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, с партньори: община Болярово, СУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”.

Проектът бе представен на 15 ноември 2016 година чрез обстойна, детайлно разработена презентация от ръководителя София Минева, председател на ОУН.

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 (работа с учениците)  в СУ „Д-р Петър Берон” – град Болярово бяха създадени няколко клубове по интереси и ателиета. В изложба, озаглавена  „Коледна магия” по повод коледния празник на града се включиха деца от : клуб „Приложни изкуства” с ръководител Ангелина Гаджурова, клуб „Детска творилница” с ръководител Мария Тодорова и ателие „Млади занаятчии” с ръководител Нели Христова.

Участие в общинския коледен празник взеха и учениците, включени в клуб „Родолюбие” с ръководител Мария Маринова, театрално ателие „Талъсъмче” с ръководител Милена Манолова и фолклорно ателие „Китчица” с ръководител Нели Христова. Те представиха обичая „Бъдни вечер”. Участие в представянето на обичая взеха петнадесет деца, осем от които от ромски произход. Представянето на обичая бе в изпълнение на четвъртата дейност – „Организиране и провеждане на тематични дни за представяне на бита, кухнята, празниците и културата на различните етноси.

Децата от „Арт ателие” с ръководител Пролетка Петрова представиха драматизация „Дядовата ръкавичка”.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, стойността му – 350 644 лв.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com