26.03.2023

Усложнената зимна обстановка – проверка за  техника и хора

Усложнена зимна обстановка в навечерието на новата година предизвика предприемане на своевременни мерки от страна на община Стралджа и всички останали институции с конкретни  ангажименти при подобни случаи. Падналият сняг, преспите и заледяването предизвикаха авариране на автомобили като особено тежко се оказа положението в района на с.Тамарино. Десетки МПС се оказаха буквално в преспите. Спасителен екип от общината и съответните служби с участието на тежка техника от ПБЗН работи за спасяването на бедстващите. От ледения капан бяха успешно изведени семейство с 4-месечно бебе и други  изпаднали в беда пътуващи, настанени в отоплени помещения с осигурен топъл чай ,храна и завивки. Специализирана техника и човешки ресурс работиха в района почти през цялата нощ докато се осигури подход за излизане на автомобилите. Всичко това стана причина за забавяне опесъчаването  на улици в Стралджа и останалите населени места.

От общината напомнят, че при възникване на подобни извънредни ситуации предимствено се предприема организация за прилагане мерките за спасяване на бедстващи хора, усилията на специализираната техника първо се насочва за снегопочистване на основните пътни артерии, а след това за ІІІ и ІV клас пътища.В  изпълнение плана за защита при бедствия приоритетно усилията се насочват и за осигуряване на ел.енергия и ток в населените места, снабдяване с хляб и грижа за болни и самотни хора. Фирмата, с която общината има сключен договор за почистването на ІV-класна пътна мрежа е в готовност за реакция, поддържа се дежурство на техника и хора, осигурени са пясък и луга. Всички учебни, социални, здравни и други общински звена са осигурени с достатъчно гориво за отопление. Призоваваме гражданите при обилен снеговалеж да почистват пред дворовете и фирмите си.

При бедствия и аварии можете да звъните на тел.112, органите на Пътна полиция , Пътни служби, службата за  ПБЗН, дежурен  по ОбС за сигурност при Община Стралджа – 04761/ 53-83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com