28.01.2023

Пазете водомерите да не замръзнат

Във връзка с настъпилото застудяване и очакваните отрицателни температури, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол напомня на своите абонатите, че е нужно водомерните възли и водопроводните инсталации, които са на открито, да се зазимят.
За да се спестят евентуални проблеми с водопроводните и канализационни инсталации, време и средства за тяхното отстраняване, препоръчваме:
– Прозорците на мазетата, в които се намират водомерите да се уплътнят, а вратите да се затварят плътно.
– Да се изолират от студа водомерните шахти, да се спре водата към външните чешми, да се приберат маркучите и тръбите да се източат. Да не се оставят външните чешми да текат или капят през зимата. Ширещата се практика, че ако се оставят да текат или капят, външните чешми няма да замръзнат, е погрешна и води до аварии и разхищаване на вода. Най-добре е водата към външните чешми да бъде спряна от спирателния кран.
– Да се изолират тръбите и крановете с материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат.
Практиката показва, че най – голяма опасност от замръзване на водомерите съществува за имоти, които не се посещават цяла зима, както и водомери, разположени в мази и помещения на блокове, чиито входни врати не се затварят.
В сградите етажна собственост, в помещението, където е монтиран общият водомер, не бива да се допуска температурата да пада под нула градуса. Ако това не е възможно, трябва той да е добре изолиран.
С понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава и е най-разумно водата в необитаемите имоти да бъде спряна. През студените месеци най-често се пукат тръби на външни чешми.

При възникнал проблем абонатите могат да се обаждат на тел. 046/661940 – Водомерна работилница и 046/662323 (денонощен) – дежурен диспечер.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com