07.12.2022

Oбщински кукерски празник – „Стралджа’2017” – Статут и заявка за участие

С Т А Т У Т

 на общински кукерски празник –  „Стралджа’2017”

Общинският  кукерски  празник „Стралджа ’ 2017“ ще се проведе  на  11.02.2017 г. /събота/,  от 10.00 ч.     Той   има  за  цел  да  покаже  фолклорните  традиции, свързани  със  зимните  и  пролетните    български  празници  на  кукерските  игри  и  да  съдейства  за  тяхното  съхранение.

Общинският кукерски празник – „Стралджа ’2016” има конкурсен характер.

 ОРГАНИЗАЦИЯ   НА   ПРАЗНИКА

Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и НЧ   „Стралджа – 2016”–  град  Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле  по предварително подадени заявки за участие. Общинският кукерски празник  ще се проведе на   11.02.2017 г. /събота/,  от 10.00 ч.    при следната

Програма  

10.00 часа – сборен  пункт – НЧ „Стралджа 2016” и – НЧ  „Просвета 1892”  гр. Стралджа 

Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.

10.30 часа –   площад „Демокрация”

Тържествено откриване на празника.

10.45 часа –  Състезателно дефиле на групите.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Заявки за участие    се  приемат   до  05.02.2017г.   на адрес:

гр. Стралджа

Общинска администрация

ул. „Хемус” № 12

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 04761/64-67  и

04761/64-68

УСЛОВИЯ   ЗА   УЧАСТИЕ  В   ПРАЗНИКА

В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна. Те могат да бъдат кукерски, сурвакарски и карнавални.

Групите се разделят в две категории:

І категория / детски / – групи с участници до 14 години

ІІ категория – групи с участници над 14 години

В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него в рамките  до 10 минути.

Преди състезателното дефиле, всички групи задължително участват в рекламно дефиле  от  читалището в гр. Стралджа  до  площад  „Демокрация”.

   Допустимият максимален брой на участниците  в състезателното дефиле от  всяка група е до 30.   Пътните разходи са за сметка на групите или на институциите, които представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.

 

НАГРАДИ

Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат присъдени  – Специална награда, Наградата на Кмета на Общината, по три  първи,  втори и трети награди – в двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински кукерски празник – „Стралджа ’ 2017”.

/Молим  бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Заявка за участие – изтегли от ТУК

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com