02.02.2023

Първи за 2017 година публичен търг в община „Тунджа”

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев насрочи първият за 2017 година публичен търг. Той ще се проведе на 18 януари 2017 г., от 9.30 часа, в административната сграда на общината.

Под наем за срок от 10 /десет/ години се предоставят две помещения от имоти, частна общинска собственост, в селата Безмер и Тенево.

На публичен търг за продажба се предлагат масивна сграда в землището на село Победа и дворно място в село Окоп.

Времето за оглед на обектите е до 17.01.2017 г. чрез кмета на населеното място. В същият срок се подават и документите за участие в търговете.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа“ към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Подробна информация за търга може да се получи в стаи № 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684 302 и 046 684 303.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com