22.03.2023

Община Ямбол подписа договори за финансиране на инфраструктурни обекти за над 14 млн. лева

Кметът на община Ямбол Георги Славов подписа договори за финансиране на две проектни предложения по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., включени в Инвестиционната програма на град Ямбол. Защитените проекти са в две основни направления: „Градска среда“ и „Образователна инфраструктура“ и касаят обновяване на ключови обекти от инфраструктурата на града, сред които пешеходни зони в централна градска част и ул. „Преслав“ – една от основните пътни артерии в града, както и на няколко детски и учебни заведения.

Общата стойност на одобрените проектни предложения е в размер на 14 301 749.75 лева. Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.017-0001-C01, е на обща стойност 7 684 369,75 лева, от който 58 919,60 лева са собствен принос на бенефициента, а безвъзмездната финансова помощ от 7 625 450,15 лева, предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж“, е разпределена както следва: 6 481 632,63 лева европейско съфинансиране и 1 143 817,52 лева национално съфинансиране.

Проектът обхваща следните инфраструктурни обекти:

– Централните паркови площи, източно от Безистена, между ул. „Г. Раковски“ и ул. „Търговска“;

– Централна градска част: пешеходна зона ул. „Г. Раковски“, между ул. „Преслав“ и ул. „Ген. Заимов“

– Ул. „Преслав“: в частта й от пл. „Боровец“ до пресечката с ул. „Акация“.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.017-0002-C01, е с обща стойност 6 617 380,00 лева, от които 5 624 773,00 лева са европейско съфинансиране и 992 607,00 лева – национално съфинансиране. С договорираните средства ще бъдат обновени следните детски и учебни заведения:

– Детска ясла „Мечо пух“;

– ДГ № 14 „Свобода“ – сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ №78;

– ДГ „Пламъче“ – сграда Детска ясла „Слънчево детство“;

– СУ „Св. Климент Охридски“.

Обновяването на предвидените обекти е в продължение на мерките за модернизирането на Ямбол – пешеходни улици в централната част на града, паркови площи и основни пътни артерии, както и по-добри условия в детските и учебни заведения. Предвидените благоустройствени работи ще осигурят и по-добра достъпност до публичните обекти на хора в неравностойно положение, майки с малки деца и други.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com