25.03.2023

В дневния ред – приемане на бюджет 2017

На януарското заседание, което председателят инж.Живко Ангелов насрочи за 27 януари от 10,00ч., ОбС Стралджа ще разгледа и обсъди предложения от кмета Атанас Киров проект за бюджет 2017г. Дневният ред предвижда приемане на   Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през новата година,  Годишна програма за развитие на читалищната дейност – 2017 и Културен календар, приемане Общински план за младежта, приемане отчет за дейността на МКБППМН  за 2016г. Съветниците ще обсъдят и предложението на кмета за кандидатстване на общината по мярка „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ за финансиране на проектно предложение „Основен ремонт сграда на ОА – Стралджа – ІV етап“. Очаква се още приемане на предложение за ликвидиране на съсобственост,  отдаване под наем на язовир, приемане на дарение на МПС , смяна в ръководството на местна комисия както и отпускане на еднократни помощи на граждани.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com