30.03.2023

Курсове в НТС

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

20.02.2017 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ниво А1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ниво А2 – записваме желаещи за нова група

08.02.2017 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ниво В1

26.01.2017 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1

НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А2 – записваме желаещи за нова група

НЕМСКИ ЕЗИК – ниво В1 – записваме желаещи за нова група

ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК- ниво А1 – записваме желаещи за нова група
ИСПАНСКИ ЕЗИК

ниво А1- записваме желаещи за нова група

ниво А2 – записваме желаещи за нова група

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
13.02.2017 г. – Начално компютърно обучение- вечерно

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

– ПРИСЪСТВЕНО

22.02.2017 г. – МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

06.02.2017 г. – ФРИЗЬОРИ

27.02.2017 г. – ГОТВАЧИ

01.02.2017 г. –  ЕЛ. И МОТОКАРИ 
31.01.2017 г. – ЕЛ.МОНТЬОР

16.02.2017 г. –  ЗАВАРЯВАНЕ -РЕДЗ

15.02.2017  г. – ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И  К У Р С О В Е

25.01.2017 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

НОВО!!!   ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТНЕНТНОСТИ В

              СЛЕДНИТЕ  ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

* СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

* ИНФОРМАТИКА

* ТЕХНИКА

* ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

* СТРОИТЕЛСТВО

* СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

* УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 , стая 204; E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg

КУРСОВЕ В ЕЛХОВО

І. КОМПЮТЪРНИ ОБУЧЕНИЯ  – индивидуално и в група.

26.01.2017 г. – Компютърен машинопис .

24.01.2017 г. – Оператор на компютър – начинаещи и напреднали


 ІІ. Професионални обучения за възрастни:

24.01.2017 г. – Маникюр, педикюр и ноктопластика
25.0
1.2017 г. – Фризьорство – мъжко и дамско
24.0
1.2017 г. – Електро и мотокарист – за правоспособност по чл. 6.1  и  

                             актуализиране  на правоспособност по чл. 6.2
26.0
1.2017 г. – Козметика – масаж и гримиране
25.0
1.2017 г. – Заваряване

а/ Електродъгово заваряване – степен Е2.

б/ МАГ заваряване в защитна газова среда с СО2 – степен М2.

в/ Газокислородно заваряване – степен G2.

г/ ВИГ заваряване  в защитна газова среда с Аргон-степенТ2.

26.01.2017 г. – Готвачи
31.0
1.2017 г. – Електро монтьор

ІІІ. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – начинаещи и напреднали

17.01.2017 г. – Немски език

12.01.2017 г. – Английски език
10.01.2017 г. – Турски език

ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявената дата може да се включите в обучението.

   За справки и записвания:
НТС – гр. Елхово, ул. Дунав № 3
тел. 0478/88-322;GSM: 0886/656 919
e-mail: elhovo_nts@abv.bg

WWW.NTS-YAMBOL.FRG

КУРСОВЕ В СЛИВЕН

– ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Място на провеждане – Дома на техниката – Сливен

– ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЛЕДНИТЕ  

  ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАТИКА

ТЕХНИКА

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

СТРОИТЕЛСТВО

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

За справки и записване: тел. 0886 656 916; 0887 037 505

НТС сключва договори с физически и юридически лица за обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на работници и служители по безопасност и здраве, за организиране на специализирани измервания на работната среда и профилактични медицински прегледи и изследвания в Област Ямбол, Елхово и Сливен

ДОСТЪПНИ ЦЕНИ – РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА !
web: www. nts-yambol.org

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com