09.12.2022

Изцяло ново осветление в община „Тунджа“?

Уличното осветление в 44-те села на община Тунджа може да бъде изцяло подменено


Изчисленията показват, че подмяната на сегашните осветителни тела с нови светодиодни ще струва между 1 и 2 млн. евро, като инвестицията ще бъде изплатена за 12 години. Предвижда се да бъдат поставени 7 320 ледтела за улично и парково осветление, които да заменят сегашните остарели и с висок разход на енергия лампи. В момента има общо 6627 натриеви осветителни тела, като на много места парковото осветление не работи и се захранва от близките общински сгради показва, анализът на сегашната ситуация, направен от Константин Георгиев. Справките сочат, че броят на лампите е недостатъчен, затова се предвижда да бъдат поставени още 693.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com