28.01.2023

Завишение на субсидираната численост в читалищата на община „Тунджа“

 Със Закона за държавния бюджет за 2017 г., както и в Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г., допълнено и изменено с РМС № 920 от 02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, са одобрени средствата от държавния бюджет, предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2017 година.

В стандарта за една субсидирана бройка, който е в размер на 7 300.00 лв., са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

Спрямо 2016 г. завишаването на субсидираната численост в читалищата за 2017 година в община „Тунджа“ е с 2 субсидирани бройки. Същите са предназначени за читалищата, както следва:

  • Народно читалище „Отец Паисий – 1926“, с. Завой – 0,25 за художествено-творческа дейност;
  • Народно читалище „Развитите – 1905“, с. Генерал Тошево – 0,25 за административно-организационна дейност;
  • Народно читалище „Добри Керанов – 1961“, с. Стара река – 0,25 за библиотечно-информационна дейност;
  • Народно читалище „Виделина – 1928“, с. Кукорево – 0,25 за художествено-творческа дейност;
  • Народно читалище „Изгрев – 1928“, с. Меден кладенец – 0,50 за библиотено-информационна дейност;
  • Народно читалище „Зора – 1928“, с. Межда – 0,50 за библиотечно-информационна дейност.

Разпределянето на средствата за читалищата се осъществява съобразно Закона за народните читалища, както и одобрените „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com