29.03.2023

Мариета Сивкова: Синята зона – „котката“  дебне  „мишките“

С въвеждане  набързо на  т.н. Синя зона през 2012 г., без обществено обсъждане и  без анализ за потребността, Ямбол стана поредната касичка на ГЕРБ. Само с едно решение на Общински съвет Ямбол и без Наредба за дейността, стартира създаване на общинско предприятие, обособяване на зони, назначения, закупуване на техника.

На петата година вече имаме действаща структура с 30 служителя, бюджет от 520 000 лв., план за приходите през 2017 г. от 700 000 лв. и желание „паяците“ да станат два.

Кметът на Община Ямбол, с две свои заповеди определи режима на платено паркиране в 27  обособени зони с общо 823 паркоместа.

Описаните 12 обособени зони в първата заповед от 2013 г. са с общо 473 паркоместа и се намират в административния център на  град Ямбол. В по- голямата си част, те  представляват съществуващи паркинги и паркоместа, отпреди съществуване на т.н. Синя зона, и се явяват достатъчни за нуждите на град Ямбол, което се констатира и от гражданите.

С втора заповед са определени още 15 обособени зони с общо 350 паркоместа, които се намират в Централна градска част, но представляват части от улици и междублокови пространства в предимно  жилищни територии. Такива са зоните по ул.“Страхил войвода“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Брайла“, ул. „ Цар Самуил“. Съществуването на платени паркоместа в тези 15 зони не е целесъобразно и оправдано, защото те са отдалечени от най- често ползваните  от гражданите  администрации и учреждения. Основният мотив за въвеждане на т.н. Синя зона бе облекчаване на транспортния достъп  на граждани до такива институции, което в случая не е налице.

Извън обхвата на Синята зона, в прилежащите територии на тези 15 зони се предизвиква насищане и концентрация на паркирани превозни средства, паркиране по тротоари и зелени площи, което е недопустимо.

От отчета на кмета за 2016 г. за изпълнение на Програмата му за управление, става ясно, че ползата от Синя зона е донякъде дисциплиниране на гражданите и се свежда до бройки санкционирани шофьори и поставени скоби. Дисциплинирането на шофьорите и намаляване на нарушенията, което се целеше да се постигне, реално  не се получи, тъй като нарушенията и сега са факт, само че в по- отдалечени от центъра територии.

От платените паркоместа се събират пари, които  се плащат на служители, за   санкциониране на нарушителите  в целия град, в т.ч. и Синята зона. Между  двете дейности – платено паркиране, от една страна,  и контролиране на нарушителите в целия град, няма общо.  Едното е дейност на общината, а другото- на държавен орган  за контрол по Закона за движение по пътищата. Общината реално изземва функциите на МВР, вместо да изисква контролните органи да си вършат работата.

Така, под формата на общински предприятие е създадена и действа общинска пътна полиция в целия град.

За да спре това безумие трябва да се ограничи до необходимия минимум Синята зона и дейностите по принудителното отстраняване на автомобили да се извършват както е по Правилник, единствено в обхвата на зоната. Тя трябва да е ефективна и да не се причинява тормоз и неудобство на гражданите.

Куриозен е факта, че съобщението за глоба се изпраща по пощата и когато лицето го получи, вече е изтекъл срокът за обжалване, който тече от датата на съставянето. ТП „Български пощи“ е затрупано с писма от общината до граждани за глоби, които те не могат да обжалват.

Получава се омагьосан кръг, в който е ясно че една „котка“ дебне „мишките“  и цялата работа е за да влязат едни пари за заплати в бюджета.

Ограничаване на обхвата на зоната за кратковременно платено  паркиране  е наложително. То ще доведе до намаляване  на числеността на ОП “Платени зони за паркиране“, спестяване на средства за заплати, издръжка и техника и ще намали напрежението сред гражданите.

Иначе както е тръгнал кмета, скоро ще казват, че за   административен център  Област Ямбол има една  Синята зона /град Ямбол/.

 Инж. Мариета Сивкова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com