02.02.2023

Консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии

На 15 февруари 2017 година от 17 ч. в заседателната зала на град Болярово се проведоха консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на община Болярово.

На тях присъстваха общинският кмет Христо Христов, секретарят на общината Мария Чанева и опълномощените представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в предходното НС: ПП ГЕРБ, „Коалиция за България”, ПП „Движение за права и свободи”, Коалиция „Реформаторски блок”, коалиция „Патриотичен фронт”, коалиция „България без цензура”, ПП „Атака”, коалиция „АБВ”.

Присъстващите имаха готовност с предварително изисканите: писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице; заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция; пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица; предложение за резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Представителите на партии и коалиции се договориха съставът на секционните избирателни комисии да се запази като от предходните президентски избори, а при наличието на възникнали промени да се направят своевременно и съгласуват в срок. Общинският кмет прие това тяхно общо съгласувано решение и ги поздрави за бързо достигнатия консенсус, белег на професионализъм и толерантност. Пожела на всички ползотворна и безпроблемна работа по организацията и провеждането на предсрочните парламентарни избори.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com