02.02.2023

Нина Терзиева взе участие в заседание на Управителния съвет на РАО „Тракия“      

Кандидатът за народен представител в листата на коалиция „ БСП за България“  в 31 МИР и заместник-кмет на община Болярово, госпожа Нина Терзиева участва в работата на заседанието на управителния съвет на РАО „Тракия“ на 24 февруари в град Кричим.

На срещата се обсъдиха редица проблеми, които са важни за местните власти. Състоянието на  В и К – сектора и необходимостта от реформи, които да гарантират баланс между потребностите от инвестиции с цел осигуряване на достъп до качествени услуги в сектора и цената, на която се доставят тези услуги. Допълнително, трябва да се прецизират правомощията и отговорностите на отделните участници, които имат ангажименти в сектора – В и К-операторите, Асоциациите по В и К, Общините.

Поставени бяха и проблеми, свързани с изпълнението на социални проекти, формирането на такси за общински услуги, като особено тревожна се открио тенденцията държавата да възлага нови отговорности на общините, без да ги осигурява ресурсно. Конктерно беше разгледано делегирането на отговорности на общините да назначат оператори, които да управляват стопанисването на общинските язовири.

Единодушно беше мнението, че представителите на местната власт трябва да присъстват в Народното събрание, защото имат реалена представа, както за конкретните проблеми на жителите на общините, така и за начините за тяхното преодоляване.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com