02.02.2023

Огледало на българската душевност

Бинка Величкова

Богат на дейности от културно естество е празничният календар на община Болярово и през 2017 г. Събития, свързани с честване на различни годишнини, християнски празници и тържества по конкретни обществени, исторически и родолюбиви поводи. Това несъмнено обогатява културния живот на сплотената, уютна и китна крайгранична община.

Ежедневието на съвременниците е несекващ водовъртеж от задължения и борба за оцеляване; в стремеж към малко повече сигурност и някаква обезпеченост, намаляваща страха за утрешното съществуване. А духовното извисяване като че ли е все по-ощетено, за него почти нищо не се прави в нещастното си отечество. „Хората свикнаха да се страхуват, а отвикнаха да се събират, да празнуват. Това много ми тежи“ – сподели моя бивша колежка от оживен град в Северозападна България. Със задоволство я уверих, че тук, в нашето странджанско градче, не стоят така нещата. Напротив, има задушевност и топлота, веселби на воля, почит към вековните народни традиции, стремеж към съхраняване и обогатяване на фолклорното наследство, подобаващо изразявана признателност към личности от този край, прославили себе си, региона и България с достойни дела и духовни подвизи. Хора, влезли заслужено в пантеона на безсмъртните. Имена, врязали се завинаги в народната памет!

Дори „отпускарският“ по своя характер месец август е наситен с поводи и чествания: храмови празници, селски събори и землячески срещи, освещаване на обновени църковни храмове и паметни плочи, фолклорен форум…

„В народните празници се оглежда душата на българина“ – мъдра констатация, направена от даровития възрожденец Любен Каравелов. А в нашия Боляровски край празниците се тачат от векове. Готвим се за тях с обич и ги превръщаме наистина в тържества на духа, а не просто в поводи да седнем около пищната трапеза. Тук хората умеят да празнуват подобаващо – с искри в очите, с родолюбиви пориви в душите; в атмосфера на сърдечност, доброта и завръщане с любов към романтиката на миналото. За да се заредят с позитивност, така потребна в настоящето! И да се почувстват като онези волни, горди странджанци, обитавали някога земите им и сътворили историята им – такава, че заслужено да се гордеят с нея навеки потомците!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com