01.02.2023

Административен съд – Ямбол представя отчета за работата си през 2016 година

Днес от 15 ч. в заседателната зала на комплекс „Диана палас”, Административен съд – Ямбол ще отчете работата си през 2016 г. На събранието са поканени представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, на Върховния административен съд, както и административни ръководители на съдебни институции. Докладът за дейността на съда ще бъде представен от председателя Диана Петкова.

През 2016 г. в Административен съд-Ямбол са свършени общо 479 дела, от които 294 първоинстанционни и 185 касационни дела. От свършените дела, с решения са приключили 386 дела и са прекратени 93. В срок до 3-месеца са свършени 437. От свършените в срок до 3 месеца дела, в срок до 1 месец са свършени 156. Почти всички касационни производства са приключили в 3-месечния срок. Делата с регламентирани кратки процесуални срокове са администрирани своевременно и 100% са приключени в срок от момента на започване на работа на съда, включително и за отчетния период. И през 2016 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд-Ямбол са постановени на 100 % в законовия месечен срок.

Повече подробности за дейността на Административен съд – Ямбол през 2016 г. ще бъдат дадени на пресконференцията в 14,30 ч. на 1 март 2017 г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com