09.12.2022

Заявленията за гласуване по настоящ адрес и в подвижна избирателна кутия се подават до 10 март

До 10 март 2017 г. е срокът за подаване от жителите на община „Тунджа“ на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия.

Съгласно законовите разпоредби, избирателите с трайни увреждания, които не могат да напускат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Хората с трайни увреждания следва да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец от изборите книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата или представено в деловодството на община „Тунджа“ по постоянния или по настоящия адрес. Към заявлението се прилагат копия от документи на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние.

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявленията също се подават до 10 март 2017 г. в кметствата по населени места или в деловодството на община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com