01.02.2023

Не пийте вода от Черната чешма!

Обезпокоително е качеството на водата в обществените чешми в Ямболска област показва последният анализ на Регионалната здравна инспекция. От 83 изследвани водоизточника, само в 10 водата е в нормални стойности.
Най-честите отклонения в качеството на водата от местни водоизточници са повишените нитрати и наличието на ешерихия коли над допустимите стойности. Прави впечатление че от 24 изследвани обществени чешми в община Тунджа само водата в аязмото на девическия манастир в село Кабиле е годна за пиене. В община Елхово от 29 анализирани проби, само две са в норма. Това са чешмите по пътя към лозята на Елхово и на пътя преди град Елхово. В община Болярово годна за пиене е водата само от три обществени чешми- едната се намира до Голямо Крушево на пътя за Бургас, другите са в Денница и Камен връх, чешмата до дерето. В община Стралджа на пътя София- Бургас до село Лозенец водата е добра за пиене. в норма са и показателите на водата в селата Леярово и Атолово. В землището на град Ямбол е безопасна водата от чешмата до Белянката, но тази от Черната чешма е с повишени нитрати и ешерихия коли.
Според наредбите, до чешмите с влошено качество на водата е необходимо, да бъде поставена табела, че тя е негодна за пиене.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com