28.01.2023

В ход е данъчна кампания в Ямбол

Businessman Analyzing Graph And Doing Financial Calculations

Над 500 хиляди лева са събраните задължения за движимо и недвижимо имущество от началото на данъчната кампания, стартирала от 1 март в Ямбол. До днес през Центъра за услуги и информация на община Ямбол са преминали над 5 хиляди граждани.

При заплащане на задълженията в пълен размер до 30 април се ползва 5 % отстъпка. При спазване на сроковете за плащане на вноски не се начислява лихва.

През 2017 г. община Ямбол запази размера на всички данъци на нивата от предходната 2016г.

Местните налози се плащат в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в община Ямбол от понеделник до петък от 8.00 до 18.00 часа, без прекъсване.

Задълженията могат да се платят и през ПОС- терминал в Центъра за услуги и информация, без допълнителни такси, както и по банков път.

На адрес: www.mdt.yambol.bg, след идентификация с ЕГН и КИН /клиентски идентификационен номер/, могат да се извършват справки за:

  • подадени декларации;
  • генерирани задължения;
  • извършени плащания;
  • преглед на годишните съобщения за задълженията по местни данъци и такси;
  • глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци.

Клиентски идентификационен номер /КИН/ може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com