22.03.2023

Мариета Сивкова: Първата ни мисъл е за децата

Първата ни мисъл е за децата, когато се поставя въпроса за двойният стандарт в храните и тяхното качество.

Какво правят институциите в Ямбол и как гарантират безопасното и качествено хранене на децата ни в детските ясли и градини, е информация, която родителите и обществото  бихме искали  да имаме.  В публичното пространство и на сайта на общината липсва такава информация.

Тъй като кметът не отговаря на питанията ми,  отправих въпросите си до ресорния заместник–кмет Илияна Бицова, с желание  да получим, всички, информация за   приготвяне на хранителното меню в детските ясли и детските градини в Ямбол, качеството на продуктите и спазват ли се  и как въведените норми и регламенти . Част от въпросите са:

Кой изготвя менюто за  детските ясли и  детските градини и колко често се подновява то?

Правят ли се индивидуални менюта за алергичните деца?

Експерти от община Ямбол извършвали ли са проверки в детските ясли и детските градини в Ямбол през 2016 г. за безопасността на храните и качеството на продуктите, които се доставят? Извършвани ли са такива от Българската агенция по безопасност на храните и какви са резултатите? Извършвани ли са проверки по сигнали на родители?

Констатирани ли са доставки на продукти с изтекъл срок на годност и на храни от животински произход без доказан произход? Какви действия са предприети?

Правени ли са анкети в детските ясли и детските градини за мнението на родителите за качеството на хранене на децата и какви са резултатите?

Няма как родителите и обществото да добием сигурност, че децата, посещаващи  детските ясли и градини, се хранят с качествени продукти и здравословно, ако нямаме актуална и редовна информация  за това, както и за осъществявания  контрол и резултатите от него.

Сега единственото, което може да се научи от сайта на общината за детските ясли и детските градини е препратка към интернет страниците им.

И в Ямбол за се поогледат. Да видят какво публикуват други общини и да влязат в час!

инж. Мариета Сивкова

общински съветник в Общински съвет Ямбол

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com