30.03.2023

Обучения по първа помощ за служители от състава на ОД на МВР-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

През периода 27 февруари до 07 март 2017г., съгласно постигната договореност между БЧК-Ямбол и ОД на МВР, се проведоха пет специализирани обучения по оказване на първа помощ за служители от структурите в Ямболска област.

Обученията се реализираха в учебната зала на Ямболската червенокръстка организация от обучителите по първа помощ д-р Панайот Попов, д-р Петя Качулева и Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ“.

Темите бяха  съобразени със специфичните рискове от нараняване при изпълнение на служебните задължения,  като се постави акцент върху видовете рани, кръвотечения и тяхната обработка, травми на опорно-двигателния апарат, последователност на действията при остри нарушения на дишането и кръвообръщението и др.

Темите бяха  съобразени със специфичните рискове от нараняване при изпълнение на служебните задължения,  като се постави акцент върху видовете рани, кръвотечения и тяхната обработка, травми на опорно-двигателния апарат, последователност на действията при остри нарушения на дишането и кръвообръщението и др.

За реализацията на основната цел бяха използвани следните методи: лекционно поднасяне на учебното съдържание, дискусия, демонстрации и практически упражнения.

По време на обученията участниците имаха възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на МВР.

Общият брой на обхванатите полицейски служители е 102.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com