20.11.2018

За хората с увреждания

16.03.2017 vreme 0

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със […]