29.03.2023

За хората с увреждания

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за народни представители на 26 март 2017г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 17.00 часа

046 681116; 046 681117 и 0893373575

За община Стралджа:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 07.00 до 18.00 часа

04761 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 18.00 часа

04741 60 93 и 04741 69 32

За община Тунджа:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 17.00 часа

046 661566; 046 684304 и 0889 113332

За община Елхово:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 17.00 часа

0478 88006 и 0478 81258

2.За Ямбол  секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са както следва:

 За община Ямбол:

  1. СИК № 312600013 – ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/, ул. „Христо Смирненски“ № 2
  2. СИК №312600016 – Сграда на ОП “ПЗП“ ул. „Ал. Стамболийски“ № 29
  3. СИК № 312600054 – ОУ“Й.Йовков, ул. „Тимок“ № 3
  4. СИК № 312600062 – Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък“ №2
  5. СИК № 312600069 – Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска“ № 85
  6. СИК № 312600017 – Фоайе на зрителна зала на община Ямбол,  ул. „Г.С.Раковски“ №7

За община Елхово:

  1. СИК № 310700002 – Клуб на инвалида, пл. Христо Ботев“ № 4

За община Болярово:

1.СИК № 310300001 – Профсъюзен дом, пл. „Девети септември“ № 3, ет. 1

За община Стралджа:

  1. СИК № 312200001 – Ритуална зала, ул.„Хемус“ № 12

За община Тунджа: 

Всички изборни помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №4302-НС от 13.02.2017г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация – Приложение 17 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com