02.02.2023

Откровен разговор по културно-просветни въпроси

Бинка Величкова

Предизборната среща на дейците от културно-образователния сектор с кандидатките за народни представители от община Болярово Нина Терзиева и Елена Анева („БСП за България“) се превърна в искрен и несъмнено ползотворен разговор. В конферентната зала на НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово на 14 март 2017 г. множество учители и административни кадри от училищата и детските градини, читалищни секретари, председатели на читалища, както и общински съветници уважиха тази важна за тях среща по актуални проблеми, свързани със състоянието на съвременното българско образование и родната ни култура.


Присъстваха също председателят на Общински съвет на БСП Ангел Тодоров, кметът на община Болярово Христо Христов, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, както и Мария Чанева – секретар на общината.

Срещата откри водещият – актьорът Кольо Пехливанов, чието встъпление прозвуча патетично и вълнуващо. А после предостави думата първо на госпожа Анева. В своето изявление пред аудиторията тя визира актуални моменти от програмата на БСП, касаещи промени в бъдещото развитие на образованието и културната ни политика. Изрази и свои становища по разглежданите теми.

Обръщайки се към присъстващите в залата младата Нина Терзиева първо благодари на своите учители, а и на преподавателите на своите деца – за благородния им труд, човечност и всеотдайност. А после акцентува върху въпроса какво трябва да бъде днешното образование, за отговорността на законодателната и изпълнителната власт. Изтъкна благодатната роля на реализираните проекти в тази насока, а и положителната културно-образователната политика на общинското ръководство – вече години наред.  С въпроси и изразяване на интересни становища се включиха редица присъстващи: преподавателят Димитър Дичев в ОУ „Стефан Караджа“, Мария Маринова – дългогодишен, мъдър и принципен педагог (СУ „Д-р Петър Берон – град Болярово), Калина Гюрова, директор на ДГ „Здравец“- Болярово и принадлежащите филиали, както и кметът на село Голямо Крушево Костадин Иванов, председател на НЧ „Възраждане“ – град Болярово. Изслушвайки техните концепции и тревожни разисквания, кандидатките за народни представители взеха отношение по разискваните проблеми, споделяйки с какво биха допринесли за евентуалното им разрешаване, ако бъдат удостоени с доверието на избирателите. А призивът на господин А. Тодоров бе да бъде подкрепена БСП, за да работи занапред за поправяне на съществуващите недъзи. Кметът на общината г-н Христов изтъкна преимуществата за нашата община, ако имаме избран депутат – човек изключително образован, млад и перспективен, който притежава висок професионализъм и всички останали качества за изява като Нина Терзиева. В своето финално обобщение г-н Христов определи тази среща като полезна и ангажираща. Защото чрез образованието и културата се формират нравствени ценности в душите на подрастващите.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com