28.01.2023

Реалистично и отговорно

„Най-трудната задача, по мнението на възпитателите, е да се поправи един покварен характер. Най-опасното нещо според древните мъдреци, е зле настроеното сърце.“ – Петър Дънов


Общинският синдикат на българските учители – Болярово проведе на 16 март 2017 г. своята отчетно-изборна конференция. С присъствието си уважиха този форум кметът на общината Христо Христов, секретарят Мария Чанева и общинският съветник Янко Анев.

Председателстващата  – преподавателката Събина Тодорова, обяви дневния ред и пое функциите си на водеща. Тя предостави думата на председателя на СБУ – Болярово Димитър Дичев за отчет, включващ периода 2012-2017 г. Господин Дичев направи обстоен анализ на постигнатото и изложи своите виждания за състоянието на съвременното българско образование. Картината несъмнено буди тревога. С реалистичен поглед към проблемите дългогодишният директор и преподавател визира допуснатите слабости „от горе“ и печалните последици от тях. Но наистина са нужни промени. Занапред образованието ще бъде глобализирано. Обаче не трябва да изостава възпитанието на подрастващите, изграждане на нравствени ценности в душите им – и в семейството, и в училище. На бъдещето са нужни духовно извисени личности, които да направят по-добър света, по-хармоничен живота.

След доклада на Контролно-ревизионната комисия, прочетен от Йорданка Димитрова, се пристъпи към избор на ръководни органи. За председател на Общинския учителски синдикат Димитър Дичев. Освен него в Изпълнителното бюро на Общинския координационен съвет бяха предложени и избрани: Нели Христова (като председател на организацията в СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово), Дянка Андонова  (като председател на организацията в ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово), Надя Ставрева (председател на организацията в ДГ „Здравец“ – гр. Болярово), Николай Иванов. За делегат на конгреса на СБУ бе избран господин Дичев.

В последвалите изказвания прозвучаха мъдри обобщения на стореното досега, с чувство за отговорност към постигнатото и онова, което предстои. Госпожа Мария Маринова, дългогодишен педагог и радетел за качествено образование в нашата община, искрено сподели възхищението си от високата ерудиция и приноса на г-н Дичев към местното образователно дело. Тя не скри своята голяма загриженост за развоя на просветната кауза занапред, правейки основателна съпоставка с недалечното минало на образователния фронт, давайки ценни насоки.

Със свое изявление се включи и кметът на общината г-н Христов. Той акцентува върху правилната политика на общинското ръководство спрямо материалното обезпечаване  на образованието – в училищата и детските градини са създадени нужните условия. Предстои още много да бъде направено, защото образованието е сред приоритетите на общината.

Накрая господин Д. Дичев подари на всеки от участниците книгата на Петър К. Дънов „Науката и възпитанието“. Един безспорно актуален подарък за всеки просветител и истински педагог в пряката му работа, тъй като днешната безпощадна реалност изисква хуманитарно-философски подход към образователното дело, воля и себеотрицание.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com