26.03.2023

Озеленители в община Тунджа

По схема „Обучение и заетост за младите хора“, Етап II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ десет безработни младежи на възраст до 29 години, които имат завършено основно образование от община “Тунджа” ще преминат обучение за длъжност „работник озеленяване“.

След приключване на обучението ще им бъде осигурена заетост за 6 месеца, на осемчасов работен ден.

Тези млади хора ще започнат своята работа в кметствата на селата Безмер, Бояджик, Веселиново, Дряново, Драма, Завой, Крумово, Сламино, Коневец и Ботево.

Освен това община „Тунджа“ депозира заявка по същата схема, където кандидатства за осигуряване на заетост на още 19 безработни младежи на възраст до 29 години, които имат завършено основно образование.

След одобрение на заявката, младите хора ще преминат обучение за длъжността „общ работник поддръжка на сгради“. На успешно преминалите курса на обучение ще бъде осигурена заетост за 6 месеца, на осемчасов работен ден.

На 16 март 2017 година, община „Тунджа“ входира в областна администрация – Ямбол, проектно предложение по Регионална програма за заетост и обучение – 2017.

Проектът трябва да стартира на 1 май, като се предвижда да бъдат наети 9 лица на длъжност „работник поддръжка“ за период от 6 месеца, на шестчасов работен ден.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com