29.03.2023

Конкурс посветен на Деня на Земята – 22 април

СТАТУТ

НА КОНКУРСА ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА”

 ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да създаде възможност за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ „Съгласие -1862”, град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол, Община „Тунджа” и Училища „Европа”, гр. Ямбол.
 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 1. Място на провеждане: гр. Ямбол, НЧ „Съгласие 1862”
 2. Срок за представяне на произведенията – до 10 април 2017 г.
 3. Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др.

 1. Възрастови категории за двата раздела на конкурса:

І възрастова група – до ІV клас.

ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас .

ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас .

 1. Раздели:

Конкурсът е в два раздела: изобразително изкуство и литература. Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.

 1. Техники и жанрове:

В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове техники върху картон. Формат на рисунките: минимален 21/30см, максимален 35/50см.

В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе, стихотворение. Обем на литературните творби – до три страници.

 1. Тема: Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”.
 2. Оценяване: За участие в конкурса се допускат изпратилите творба, на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, нституция, клас, телефон. Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава – за двата раздела.

Критерии:

Раздел „Изобразително изкуство” – композиция,живописен стил, оригиналност.

Раздел „Литература”- спазване на изискванията за избрания от участника жанр.

 1. Награден фонд:

Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Специална награда на Училища „Европа”, гр.Ямбол – годишна стипендия за обучение по английски /немски/ език.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 април 2017 година от 17:00 часа в НЧ „Съгласие 1862”, гр.Ямбол.

Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” №20, НЧ „Съгласие 1862” – за Конкурса за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста”.

е-mail: saglasie_jambol@abv.bg

За повече информация: НЧ „Съгласие 1862”, Ямбол тел./факс 046664127;тел.046664126

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com