29.03.2023

Край на наводненията в Елхово

След няколко години очакване, днес в Елхово министърът на околната среда и водите Ирина Костова и кметът на Елхово Петър Киров подписаха договор за проектиране и строителство на пречиствателна станция, довеждащ колектор и частична рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи на града.
Инвестицията е на стойност 18 867 785 лв., от които 13 854 566 лв. е безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Средствата, които ще вложи общината са малко над 5 млн. лева. Министър Костова каза, че с изграждане на пречиствателното съоръжение ще се подобри екологичната обстановка в района, а рехабилитацията на ВиК мрежата ще осигури по-високо качество на услугите в сектора.
Тя благодари на кмета на Елхово и на местната администрация за усилията и високата мотивация, както и на главния директор на ГД ОПОС Яна Георгиева за помощта, коятоца. Новата ПСОВ ще обслужва 11 000 жители, 10 347 души ще ползват рехабилитираната водоснабдителна мрежа, а и загубите на питейна вода ще намалеят с около 7%.
Строителството на пречиствателната станция за отпадъчни води, довеждащия колектор и частичната рехабилитация на ВиК мрежата в Елхово трябва да приключат в рамките на 30 месеца.
„Даваме си сметка, че тези инвестиции ще решат екологичния проблем на нашия град с отпадните води в река Тунджа“, каза кметът Петър Киров. той допълни, че с осъществяването на проекта наводненията в в мазетата и ниската част на града ще бъдат забравени.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com