26.03.2023

Открит урок в училището в село Веселиново

На 23 март 2017 година в основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе открит урок на тема „Превенция на агресията в училище“.

Урокът се осъществи съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“. Той е продължение на инициативата от ноември 2016 г. проведена по повод Международния ден на толерантността и имаше за цел да тренира самопознание и формиране на личностни и социални умения у учениците, както и възможностите за преодоляване на агресивното поведение.

Водещ на срещата беше помощник-директорът Ваня Георгиева. Участници в урока бяха ученици от 5-ти до 8-ми клас.

Гости на събитието бяха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, началникът на РУО Ямбол Красимир Стоилов, кметът на село Веселиново Слав Славов и секретарят на МКБППМН Цветанка Алексиева.

Психологът Иван Ангелов обсъди с малчуганите как да се справят с рисковите ситуации в училище, кои действия са позволени в учебното заведение и кои не. Той представи презентация на тема „Спазвай правилата“, от която учениците научиха как да разпознават агресията и как да бъдат по-добри и толерантни.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com